کاربرد سوییچ و روتر در شبکه های کامپیوتری

کاربرد سوییچ و روتر در شبکه های کامپیوتری

برای ایجاد یک شبکه  و اتصال آن به اینترنت  ، سوییچ و روتر دو قطعه ی ضروری از تجهیزاتی هستند که به آن ها نیاز دارید.به بررسی تفاوت های این دو دستگاه و عملکرد آن ها می پردازیم. سوییچ در شبکه ساختن شبکه روتر در شبکه اتصال شبکه ها سوییچ چیست؟ سوییچ شبکه ، یک دستگاه لایه...