cisco etherchannel

فرض کنید در دو شبکه  سوییچ 24 پورت سیسکو دارید که 24 پورت شبکه گیگابایت در اختیار شما قرار می دهد، و ترافیک ارتباطی بین این دو شبکه به گونه ای می باشد که شما برای ارتباط بین این دو شبکه پهنای باندی بیشتر از یک گیگابایت نیاز دارید. بهترین روش برای  افزایش پهنای باید بین این دو شبکه ، اتصال چند کابل شبکه از سوییچ شبکه اول به سوییچ شبکه دوم می باشد  که در این صورت در شبکه ایجاد Loop  شده و فقط یکی از پورت های سوییچ در حالت UP  باقی می ماند و  بقیه پورت ها در حالت Designated و یا رزرو برای پورت اول قرار می گیرند و به محض Down شدن پورت اول، پورت های بعدی UP شده و مسیر اصلی انتقال داده از سوییچ اول به سوییچ دوم می شوند.

در اینجا راهکاری ارائه می شود به نام EtherChannel  که این چند پورت متصل شده از یک سوییچ به سوییچ دوم را به هم تجمیع می کند مانند یک پورت در نظر می گیرد و همه ی پورت ها به طور همزمان برای انتقال داده بین سوییچ دو شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

بررسی نکات EtherChannel

 • حداکثر پورت هایی که ما می توانیم به EtherChannel اضافه کنیم ، 8 پورت می باشد که منطقا وقتی 8 پورت گیگابایت باهم EtherChannel  می شوند، حداکثر پهنای باند 8Gbps به ما می دهند و زمانی که از 8پورت Fastethernet با هم Etherchannel  می شوند، پهنای باند 800Mbps به ما می دهند.
 • همه پورت ها باید سرعت و Duplex یکسان باشند.
 • پورت های انتخابی نمی توانند در حالت SPAN باشند.
 • پورت ها باید تنظیمات کاملا یکسانی داشته باشند به طور مثال همگی باید در یک VLAN و یا Trunk باشند.
 • پروتکل مورد استفاده در دو سمت باید یکسان باشد.
Etherchannel Table

پروتکل های EtherChannel

 • LACP (Link Aggregation Control Protocol): پروتکل استاندارد و عمومی می باشد که دارای سه حالت زیر می باشد:
  • ON: در این حالت برای ایجاد Channel پیامی ارسال نمی کند و برای ایجاد Channel باید طرف مقابل نیز در حالت on باشد.
  • Passive: بسته ی مذاکره برای تبدیل به EtherChannel ارسال نمی کند ولی در صورت دریافت پیام به EtherChannel تبدیل می شود. در صورتی Channel ایجاد می شود که طرف مقابل در حالت Active باشد.
  • Active: همواره بسته ی تبدیل بهEtherChannel را برای پورت روبرو ارسال می کند و در صورتی که پورت روبرو در حالت Passive و یا Active باشد،EtherChannel تشکیل خواهد شد.

 PAgP (Port Aggregation Protocol): پروتکل اختصاصی سیسکو می باشد و دارای سه حالت زیر می باشد:

  • ON: در این حالت برای ایجاد Channel پیامی ارسال نمی کند و برای ایجاد Channel باید طرف مقابل نیز در حالت on باشد.
  • Auto: بسته ی مذاکره برای تبدیل به EtherChannel ارسال نمی کند ولی در صورت دریافت پیام به EtherChannel تبدیل می شود. در صورتی Channel ایجاد می شود که طرف مقابل در حالت desirable باشد.
  • Desirable: همواره بسته ی تبدیل بهEtherChannel را برای پورت روبرو ارسال می کند و در صورتی که پورت روبرو در حالت Auto و یا Desirable باشد،EtherChannel تشکیل خواهد شد.

راه اندازی روی سوییچ های سیسکو

EtherChannel Config on cisco

پیکربندی اینترفیس مجازی روی Switch A

SW1#configure terminal

SW1(config)#interface channel-group 1

SW1(config-if)#exit 

  اضافه کردن اینترفیس های فیزیکی به اینترفیس مجازی

  SW1#configure terminal

  SW1(config)#interface range fastethernet 0/1-5

  SW1(config-if)#channel-group 1 mode desirable 

   پیکربندی اینترفیس مجازی روی Switch B

   SW2#configure termina

   SW2(config)#interface channel-group 1

   SW2(config-if)#exit 

    اضافه کردن اینترفیس های فیزیکی به اینترفیس مجازی

    SW2#configure terminal

    SW2(config)#interface range fastethernet 0/1-5

    SW2(config-if)#channel-group 1 mode desirable 

     نکته : در کامندهای بنفش می توان با توجه به Mode اینترفیس مجازی، پروتکل مورد نظر را روی اینترفیس فعال کرد.عکس زیر از محیط iOS سوییچ سیسکو برای شما قرار داده شده است.

     EtherChannel Config on cisco