راه اندازی (Remote Access)SSTP VPN روی میکروتیک

راه اندازی (Remote Access)SSTP VPN روی میکروتیک

راه اندازی (Remote Access)SSTP VPN روی میکروتیک SSTP)Secure Socket Tunneling Protocol)پروتکل  SSTP یا Secure Socket Tunneling Protocol پروتکلی ابداعی توسط شرکت مایکروسافت است که با معرفی ویندوز ویستا سرویس پک ۱ به دنیا معرفی شد و امروزه در تمامی سیستم عامل های خانواده...